Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις

Αναμφίβολα, η παρουσία εντόμων και τρωκτικών σε οποιονδήποτε χώρο, αποτελεί εκτός από εστία δυνητικών μολυσματικών ασθενειών και αιτία υποβάθμισης. Στον εργασιακό χώρο παράλληλα, οδηγεί σε έλλειψη συγκέντρωσης και μειωμένη αποδοτικότητα. Η One Services διαθέτει επιστημονικό δυναμικό, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων από έντομα και τρωκτικά, πιστοποιημένων προδιαγραφών συστήματος H.A.C.C.P., προστατεύοντας τους χρήστες του χώρου, τα οικόσιτα ζώα και εν γένει τα είδη της πανίδας που δεν αποτελούν στόχο.

Στόχος μας είναι κατά το δυνατόν η χρήση οικολογικών προϊόντων. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους Γεωπόνους και Χημικούς. Ανάλογα την περίπτωση, χρησιμοποιούμε εξοπλισμό και προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με το τέλος της εφαρμογής, σας χορηγούμε πιστοποιητικό σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη 181094/09.03.10, με τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν και τα αντίδοτά τους, ενώ εφόσον το επιθυμείτε, οργανώνουμε την τακτική εφαρμογή ανάλογα την εποχή, τις κλιματολογικές συνθήκες και το είδος της υπό προστασίας εγκατάστασης. Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους γίνονται προληπτικά εφαρμογές απώθησης ερπετών.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος