ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

1

Graffiti – Τέχνη ή Βρωμιά;

Αν και κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο έκφρασης περιθωριοποιημένων ατόμων, ο αντίλογος τα εμφανίζει ως τέχνη όταν … Διαβάστε περισσότερα